Dental Tomografi

Diş hekimliğindeki en önemli bilim dalları arasında olan Dental Radyografi; teşhis, tedavi ve tedavi sonrası değerlendirme süreçlerinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda, birçok diş hekimi eski tip konvansiyonel radyografi sistemlerini, dijital görüntüleme sistemleri ile değiştirmiştir.

Bu sistemler sayesinde, röntgen filmlerinden daha kısa sürede elde edilen ve hastaları daha az radyasyona maruz bırakarak oluşturulan bu dijital görüntüler bilgisayar yazılımları yardımıyla geliştirilebilmekte, saklanabilmekte ve kolaylıkla transfer edilebilmektedir. Günümüzdeki yüksek standartların temellerinden olan dijital tomografi sistemleri, hasta eğitimlerinin daha kolay yapılmasını ve hasta-hekim arasındaki iletişimi olumlu yönde etkilemektedir.

Kliniğimizde de Dijital Tomografi yöntemini, günümüz modern diş hekimliği standartlarına uygun bir şekilde kullanmaktayız. Peki, muayene ve tedavi uygulamalarımızı en yüksek verimlilik seviyelerine getiren bu yöntemin kullanım alanları nelerdir? Ne tür kolaylıklar sağlamaktadır?

Kullanım Alanları

Dental Tomgrafi yöntemi, teşhis, tedavi ve sonraki pek çok farklı süreçte kullanılmakta ve hem hastalara, hem hekimlere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Dental Tomografi'nin kullanım alanlarını ve faydalarını genel maddeler halinde şöyle izah edebiliriz:

  • Çürüklerin tespitinde
  • Kanal tedavisi öncesinde ve tedavi sırasında
  • Dişeti hastalıklarının ilerlemiş olduğu vakalarda kemiklerde oluşan hasarının tespitinde
  • İmplant cerrahisi öncesi planlamada ve tedavinin takibinde büyük kolaylık ve anlaşılabilirlik sağlar

Ayrıca Dijital Dental Tomografi

  • Eklem rahatsızlıklarının sebeplerinin belirlenmesi
  • Dişler ve kemik ile ilgili kist ve tümör şüphelerinin açığa çıkarılması
  • Cerrahi işlemler öncesi gömük dişlerin pozisyonunun belirlenmesi
  • Çocukların diş gelişimi ve büyümelerinin takibi
  • Diş ve çene kırığı şüphelerinin netliğe kavuşturulması gibi konularda da etkin ve hızlı çözümler geliştirilmesinde yardımcı olur

DENTAL TOMOGRAFİ YÖNTEMLERİ

Dijital Radyovizyografi (RVG)

Dijital Radyovizyografide özel bir görüntüleme sensörü ve taşınabilir bir radyografi cihazı kullanılmaktadır. Hastanın dişlerinden alınan görüntü, işlemin yapılmasına eşzamanlı olarak bilgisayar ekranında da görülür. Bekleme süresini ortadan kaldırdığı için, pratik ve hızlı bir görüntüleme sistemidir. Dişlerin detaylı ve net görüntülenmesinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlar.

Göz muayenesi ile görülmesi mümkün olmayan arayüz çürüklerinin teşhisi, başlangıç halindeki kök ucu iltihap lezyonlarının görüntülenmesi ve kanal tedavi aşamasındaki kök boyutunun tespit edilmesi için Dijital Radyovizyografi kullanılmaktadır.

Dijital Panoramik Röntgen

Dijital Panoramik Röntgen ağız içindeki tüm dişlerin ve çene kemiklerinin aynı film üzerinde en hızlı şekilde görüntüleme yöntemidir. İlk muayenede kesinlikle ihtiyaç duyulan önemli bir metottur.

Ağızdaki tüm dişlerin aynı anda görüntülenmesine olanak sağladığı için teşhis ve tedavi aşamalarında sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.

Lateral Sefalometrik Film

Diş yapısının bozulması için uygulanan ortodontik tedavi (tel tedavileri) uygulamalarından önce yapılması gerekli olan analizler için başvurulan bir görüntüleme yöntemidir.

El Bilek Radyografisi

Çocukların çene gelişimi, çenelerinin büyüme süreçlerini değerlendirmek için kullanılır. El Bilek Radyografisi yöntemiyle gerçek kemik yaşı tespit edilebilir ve ortodontik tedavi, bu tespit sayesinde elde edilen verilere göre uygulanmaya başlanabilir.

Ayrıca yönteme adını veren, el bileklerindeki anatomik yapıların birbirlerine yaklaşma düzeylerinin değerlendirilmesine, böylelikle kemik gelişiminin ne kadar süreceğine dair tahmin yürütülmesine da olanak sağlar.

Dental Volumetrik Bilgisayarlı Tomografi

Dental Volumetrik Bilgisayarlı Tomografi ile, eski tip konvansiyonel yöntemlerle elde edilmesi mümkün olmayan detaylı ve net görüntüler elde edilir. Çene kemikleri ve dişlerin dijital teknoloji yardımıyla hatasız ve üç boyutlu görüntülenmesi sağlanır.

İmplant öncesinde çene kemiği miktarı ve genişliğinin değerlendirilmesi için ve gömülü dişlerin hangi pozisyonda lokalize olduklarının görülmesi amacıyla pek çok modern klinikte kullanılmaktadır.

Dental Volumetrik Bilgisayarlı Tomografi ile, çene kemiklerinin içerisinde meydana gelen kist ve ona benzer lezyonların net bir biçimde görüntülenmesi sağlanır. Dental Volumetrik Bilgisayarlı Tomografi cihazları, standart tomografi cihazlarına göre çok daha az radyasyon içerdiklerinden dolayı, hastaların genel sağlığı açısından da daha uygundur.

Dental Volumetrik Bilgisayarlı Tomografi, büyük cerrahi operasyonlardan önce, hata payını önemli ölçüde minimize eder.

Hizmetler
Tedaviler
Uzmanlarımız

Dt. H. Yusuf Demir

Diş Hekimi

Dt. Eray Varolan

Diş Hekimi
TOP